Skład Sekcji

Prof. dr hab. inż. Bajkowski Jerzy
Prof. dr hab. inż. Budny Eugeniusz
Prof. dr hab. inż. Cholewa Wojciech
Dr hab. inż. Karwat Bolesław prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Kiciński Jan
Prof. dr hab. inż. Merkisz Jerzy
Prof. dr hab. inż. Łagoda Tadeusz
Prof. dr hab. inż. Radkowski Stanisław –Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Rusiński Eugeniusz
Prof. dr hab. inż. Sęp Jarosław
Dr n. tech. Stawecki Włodzimierz prof. IPS
Prof. dr hab. inż. Szczepanik Ryszard
Prof. dr hab. inż. Szczerek Marian
Prof. dr hab. Zwierzycki Wiesław